MOMI MUSINGS/ Salamat sa medalya.

Mar 22, 2016 | Only Berlin

Umakyat tayo sa entablado at sinabitan kita ng medalya. Hindi magkamayaw ang mga photographer, kuha rito kuha doon; kislap dito, kislap doon.

6

Pagtanggap ng kanyang diploma.

Maya-maya, tumahimik na muli ang paligid. Gumilid tayo upang biglang pugay ang ilan pa sa papangaralan at papangalanang pinakamagaling na estudyante para sa taong iyon.

Sa pagkakatayo natin sa isang tabi, may binigkas ka.  At ikaw ay napaluha. Marahil ayaw ipakita sa ina o sinuman ang luhang tutulo mula sa iyong mga mata, inagapan mo ito, yumuko at pinunasan.  Maya-maya ay inangat mo muli ang ulo at ngumiti sa kawalan.

Hindi na ako nag-usisa pa. Hinayanan kitang namnamin anuman ang nararamdaman mo sa mga panahong iyon. Ang aking batid, anumang naiisip mo sa mga minutong iyon ang magtutulak sa iyo upang kilalanin mo ang iyong galing at gawin ang nararapat.

Matapos ang mahabang gabi ng parangal at papuri, kinilala na ang mga graduate ng paaralang iyon para sa school year 2015-2016. Tinignan kita muli. Nababakas sa iyong mga mata ang ligaya, lungkot, panghihinayang marahil, at tiwala sa sarili.

11

Kasama ang ilan sa iyong mga kaibigang lalaki sa paaralan.

3

Nag-iisang lalaking nagtapos sa school year na iyon na may pinakamataas na parangal pang-akademya.

5

Kita ko ang saya sa iyong mga mata gayun din ang pag-aalinlangan sa mga darating na bagong pagsubok.

Ang gabing iyon ang nagbigay tuldok sa isang yugto sa iyong buhay.  At aking batid na sa luhang nangilid sa iyong mga mata, nariyon ang  leksyong iyong natutunan.  Nawa, ito ay maging gabay sa pangalawang yugtong iyong tatahakin.  Kaya mo ang lahat ng bahay, magtiwala ka lang sa iyong sarili.

4

Pangako ng Katapatan sa paaralang tumulong sa iyong mga magulang na hubugin ang iyong pagkatao at kilalanin ang iyong kakayahan.

 

Sa iyo, aking anak, maraming salamat sa pagpupunyagi. Salamat sa pagpapahalaga sa edukasyong ipinagkaloob ng iyong mga magulang. At salamat din sa makinang na medalya.

13

1

Ang iyong regalong ‘di mapapantayan ng anumang materyalna bagay.  Salamat.

12 Comments

 1. Louisa Mercado

  Such a memorable and important day for them. Congratulations!

  Reply
  • msbolin

   Thank you 🙂

   Reply
 2. Neri Ann

  Congratulations! You must be very proud!

  Reply
  • msbolin

   Thank you. Yes, very proud.

   Reply
 3. Anonymous

  congratz to the parents!!!

  Reply
 4. den

  Congratulations to you! I’m sure you’re very proud of your child’s accomplishment. 🙂

  Reply
  • msbolin

   Very proud of him. And I hope he continues to be a responsible and God-fearing young man.

   Reply
  • msbolin

   Yey! More achievements to come. Ihihi. Thanks.

   Reply
 5. Mommy Levy

  congratulations to you and to your child mommy. wishing you for more achievements to come

  Reply
  • msbolin

   Thank you on the more achievements. Hihihi

   Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Motherhood, as I live it, is a gift not everyone can appreciate until she learns to truly live it. More musings and realizations, fun discoveries, and mommy tips at Momi Berlin's blog.

Philippines Blogs

Banners for Top 30 Mama Blogs

Contact Momi Berlin

(632) 9209466387
momiberlin@gmail.com

Follow Us

NEW BOOK ALERT!

Momi Berlin is a

Categories

Our Community Partners

Grab your copy now!

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest