Para sa mga Overseas Workers May ilang kaibigan at kamag-anak tayong piniling makipagsapalaran sa ibang bansa. Hangad nila na sa malaking oportunidad mayroon doon, mapaganda ang takbo ng kanilang pamilyang maiiwan sa Pilipinas. Magandang adhikain nga naman. Nakikita...