Umakyat tayo sa entablado at sinabitan kita ng medalya. Hindi magkamayaw ang mga photographer, kuha rito kuha doon; kislap dito, kislap doon. Maya-maya, tumahimik na muli ang paligid. Gumilid tayo upang biglang pugay ang ilan pa sa papangaralan at papangalanang...