Paano ba nasusukat ang pagiging ina? Sa dami ba ng pag-iri at bilang ng anak na niluwal sa mundo?  O sa kung ilang beses umakyat sa entablado ang anak upang sabitan ng mga gintong medalya? Maaari ring sa estado ng kanyang mga supling matapos ang maraming taong...