nakapanglulumo.  napakasakit ng balitang tumambad sa akin.  ang buong akala ko'y pinagbubutihan mo ang iyong pag-aaral.  un pala, kinaliligtaan mo na maging ang mga takdang aralin.  bakit ba naman di ko agad tinanggap ang aking malakas na kutob?  marahil, lubos ang...