Mula sa aming mga puso, kami ay bumababati sa lahat ng kaibigan, katrabaho, kakilala, at kapamilya ng isang Maligayang Pasko.  At sa Iyo Panginoong Hesus, Maligayang Bati.