Ang unang silay Naalala ko pa.  Una tayong nagkita sa simbahan ng Banal na Pamilya ni Kristo.  Ako ay isang bagong miyembro ng Munting Kristo na naglalayong magturo ng mabuting salita ng Diyos sa mga munting kabataan sa ating komunidad.  Ako ay madaling namangha sa...