Ano ba ang mga bahagi ng aklat?  Alamin ang pagkakasunod-sunod ng mga ito, kasama na ang kahulugan at halimbawa.                 Ito ay isa sa mga proyekto ng aking anak sa paaralan.  Layong ko ang mapadali ang pananaliksik ng...